La llar d’infants Patufet és un servei educatiu per a la primera infància que l’Ajuntament de Vilallonga del Camp posa a disposició a les famílies del municipi, per acollir els seus fills/es de 4 mesos a 3 anys.

Contacte

Objectius del centre

Els canvis que experimenten els nens/es durant els primers anys de vda fan que sigui imprescindible conèixer les corrents evolutives més importants, per poder afavorir el desenvolupament i aprenentatge dels infants. Des de la llar es pretén:

  • Atendre les necessitats bàsiques d’higiene, alimentació, descans, relació i moviment.
  • Treballar per aconseguir un desenvolupament global de totes les seves capacitats.
  • Fomentar l’adquisició dels hàbits positius mitjançant el joc i les activitats programades.
  • Respectar les característiques individuals de cadascú.
  •  Promoure la màxima cooperació entre família-escola.
  •  Potenciar el coneixement del seu entorn més immediat.
  • Crear un ambient motivador on el nen/a es pugui expressar en els diferents llenguatges.
  •  Mantenir un nivell de formació permanent per tal d’oferir un servei de qualitat.

L’objectiu principal és potenciar el desenvolupament dels infants des dels primers mesos de vida i en tots els seus àmbits, i al mateix temps s’atén a les necessitats bàsiques dels petits afavorint la seva pròpia autonomia.

Documentació

Qui som ?

Som un equip format per 3 educadores, una mestra de suport i una directora, totes formades amb titulacions per exercicir les nostres funcions.

Per altra banda, també disposem d’un personal de neteja i un servei externalitzat de manteniment.

Organització del centre

Per tal d’oferir un correcte funcionament de l’escola bressol i per afavorir el desenvolupament harmònic dels infants, disposem d’unes normes de funcionament i d’un reglament de règim intern que es troba en l’apartat de Documentació del Centre

Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti un informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta d’administració i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi el personal del centre educatiu a administrar al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada.

Organització del centre

Per tal d’oferir un correcte funcionament de l’escola bressol i per afavorir el desenvolupament harmònic dels infants, disposem d’unes normes de funcionament i d’un reglament de règim intern que es troba en l’apartat de Documentació del Centre

Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti un informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta d’administració i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi el personal del centre educatiu a administrar al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada.

Servei de Menjador

La llar d’infants disposa de cuina pròpia i el menjar s’elabora diàriament. Disposem d’un menú que es repeteix cada 4 setmanes, revisat per una dietista. L’escola assumeix les necessitats de règim alimentari dels nens/es sempre que estiguin justificades, amb la corresponent indicació mèdica.

Les famílies que no han contractat el servei de menjador tenen la possibilitat de deixar el nen o nena ocasionalment avisant a l’escola a primera hora del matí.

Quin horari fem ?

El nostre horari escolar és de 8.30h a 12.30h i de 15h a 17.30h. L’horari d’entrada és de 8.30h a 9.30h al matí i de 15 a 15.30h a la tarda. Es prega puntualitat a l’hora de portar i recollir als nens/es.

Si la recollida d’un nen/a l’ha de fer una persona que no sigui l’habitual, cal que es comuniqui abans a l’educadora i que la persona estigui autoritzada amb el full d’autorització completat.

Relació família-escola

L’agenda escolar, la comunicació diària amb els pares i l’e-mail és la principal via de comunicació.

A banda des de la llar d’infants es plantegen diferents actuacions per tal de fomentar el treball amb les famílies del centre, i la intercomunicació entre pares i mares.

A principis de curs es fa una reunió amb totes les famílies i l’equip educatiu conjuntament, on es queda una data per fer una entrevista incial individual amb la família per conèixer al nen/a. La segona es porta a terme a mitjans de curs per parlar sobre l’evolució de l’infant. I finalment, a finals de curs es presenta un informe a les famílies, destacant les característiques de cada alumne envers les tres àrees d’educació infantil.

Relació família-escola

L’agenda escolar, la comunicació diària amb els pares i l’e-mail és la principal via de comunicació.

A banda des de la llar d’infants es plantegen diferents actuacions per tal de fomentar el treball amb les famílies del centre, i la intercomunicació entre pares i mares.

A principis de curs es fa una reunió amb totes les famílies i l’equip educatiu conjuntament, on es queda una data per fer una entrevista incial individual amb la família per conèixer al nen/a. La segona es porta a terme a mitjans de curs per parlar sobre l’evolució de l’infant. I finalment, a finals de curs es presenta un informe a les famílies, destacant les característiques de cada alumne envers les tres àrees d’educació infantil.

Contacte